Sơn La

Bất thường cá chết trắng ở Sơn La
Trên địa bàn huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) thời gian qua xuất hiện cá chết hàng loạt, nghi do nước thải chế biến cà phê.