Báo chí Cách mạng Việt Nam Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tag: Báo chí Cách mạng Việt Nam

Báo chí phải thật sự trở thành kênh thông tin chính xác, kịp thời, có tầm ảnh hưởng sâu rộng và trách nhiệm cao hơn nữa trong xã hội

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội nhà báo Việt Nam lần thứ XI vừa được tổ chức thành công. Tại Đại hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu quan trọng. 

Khai mạc phiên trù bị Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI

Sáng 30/12, phiên trù bị Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI với chủ đề “Đoàn kết-Kỷ cương-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển” đã khai mạc tại Hà Nội.

Báo chí Cách mạng Việt Nam góp phần quan trọng để đất nước có cơ đồ, vị thế như ngày nay

Thủ tướng Chính phủ mong muốn nhận được sự đồng hành, chia sẻ và hành động của các cơ quan báo chí trên cơ sở phát huy truyền thống “bút sắt, lòng trong, tâm sáng” để cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện được mục tiêu chung.

Trách nhiệm của người làm báo hôm nay

96 năm qua, báo chí cả nước, đội ngũ những người làm báo luôn đồng hành với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong suốt các thời kỳ cách mạng. Trong những ngày tháng 6 này, giới báo chí cả nước đang sôi nổi, hào hứng, học tập tư tưởng, đạo đức đức, phong cách Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng, thể hiện sự kính trọng, biết ơn lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc; đồng thời là người thầy đã xây dựng và khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Tính chiến đấu của báo chí cách mạng, bản lĩnh và trách nhiệm người làm báo

Trải qua 95 năm (21/6/1925-21/6/2020) báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân.

[Infographics] Dấu ấn 95 năm báo chí cách mạng Việt Nam

Báo chí cách mạng Việt Nam đã đồng hành và phát triển cùng dân tộc, góp phần làm nên những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp báo chí

Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với hoạt động báo chí. Năm 1911, Bác ra đi tìm đường cứu nước. Trong quá trình lao động, học hỏi và giác ngộ cách mạng, Bác bắt đầu quan tâm đến một phương tiện thông tin phổ biến, nhiều tác dụng là báo chí.

[Infographics] Chủ tịch Hồ Chí Minh: Báo chí phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng

Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là Người thầy vĩ đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Báo chí cần chú trọng tuyên truyền về mặt tốt để lan tỏa những giá trị tốt đẹp

(Moitruong.net.vn) - Sáng 20/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp mặt các nhà báo lão thành và lãnh đạo các...

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Moitruong.net.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người sáng lập ra nền...

Những “cây cổ thụ” của làng báo chí cách mạng Việt Nam

(Moitruong.net.vn) - Từ ngày tờ báo Thanh Niên ra đời số đầu tiên (21/6/1925) đến nay, nền báo chí Việt Nam đã trải qua...