bảo vệ tầng ô-dôn Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Bảo vệ tầng ô-dôn

Tag: bảo vệ tầng ô-dôn

35 năm Công ước Vienna: Hành trình bảo vệ tầng ozone vì sự sống

Đó là thông điệp của ngày Quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2020. Năm nay, thế giới sẽ kỷ niệm 35 năm Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn ra đời