hộ kinh doanh Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Hộ kinh doanh

Tag: hộ kinh doanh

Miễn, giảm thuế khoảng 21.300 tỷ đồng cho đối tượng ảnh hưởng bởi Covid-19

100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động bởi dịch Covid-19. Tổng số tiền thuế sẽ miễn, giảm cho các đối tượng này là hơn 20.000 tỉ đồng.

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021

Nâng bậc lương công chức, mẫu hộ chiếu mới, các trường hợp thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và chính sách thuế đối với cá nhân

[Infographics] Hộ kinh doanh được hỗ trợ như thế nào?

Những hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng, phải tạm ngừng hinh doanh do đại dịch Covid-19, sẽ được hỗ trợ một triệu đồng/hộ/tháng.