Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Cục thi hành án yêu cầu Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình dừng 3 Nghị quyết gây 'nội chiến'
Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình HBC cho biết sẽ chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.