Tập trung xây dựng đề án về an ninh nguồn nước quốc gia

Moitruong.net.vn

– Chiều 17/5, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã họp trực tuyến với các đơn vị có liên quan về tiến độ xây dựng Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia.

Theo đánh giá của Cục Quản lý tài nguyên nước, tiềm năng tài nguyên nước Việt Nam khoảng 830 – 840 tỷ m3, tuy vậy, an ninh nguồn nước ở nước ta đang đứng trước nguy cơ không được đảm bảo do phụ thuộc nguồn nước từ nước ngoài chảy vào (60%); dòng chảy phân bố không đều không gian, tập trung chủ yếu ở lưu vực sông Cửu Long (khoảng 57%), sông Hồng – Thái Bình (16%), còn lại phân bố ở các lưu vực sông khác; dòng chảy mùa cạn chiếm từ 10 đến 15%; nguồn nước mặt còn chịu tác động từ khai thác, sử dụng ở thượng nguồn bên ngoài biên giới, chịu tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm gia tăng.

Cùng với đó, nguồn nước dưới đất tiềm năng khoảng 63 tỷ m3. Nguồn nước hiện đang được khai thác phục vụ phát triển kinh tế xã hội khoảng 84 tỷ m3/năm, nhu cầu dùng nước ở nước ta tăng 32% (khoảng 111 tỷ m3/năm) vào năm 2030 và nguy cơ mất đảm bảo an ninh nguồn nước ngày càng gia tăng nếu không kịp thời có đánh giá và các biện pháp đảm bảo an ninh nguồn nước.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia

Chính vì vậy, việc xây dựng “Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia” rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay, nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để từng bước nâng cao sự bảo đảm an ninh nguồn nước cho các trụ cột an ninh nguồn nước an ninh nguồn nước hộ gia đình (nông thôn); an ninh nguồn nước đô thị; an ninh nước cho môi trường; ứng phó với các rủi ro (hạn hán thiếu nước, lũ lụt); an ninh nước cho ngành kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng…) thông qua các hoạt động chủ yếu về hoàn thiện, bổ sung thể chế, chính sách; quản trị ngành nước; các biện pháp công trình, phi công trình cụ thể cho từng giai đoạn cụ thể và hướng tới chỉ số an ninh nguồn nước tổng hợp đạt 3/5 vào năm 2030 và cao hơn nữa vào năm 2040.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã góp ý để hoàn thiện cấu trúc, nội dung Đề án. Theo đó, các đại biểu tập trung trao đổi để thống nhất về quan điểm, mục tiêu, đối tượng, phạm vi và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị, Cục Quản lý tài nguyên nước cần tiếp thu các ý kiến, tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung vào dự thảo Đề án cho phù hợp.

Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh, xây dựng Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia phải thể hiện được nội dung bao quát, toàn diện về bức tranh tài nguyên nước tại Việt Nam nhằm xác định những nguy cơ về an ninh nguồn nước và các vấn đề, nhiệm vụ, giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản của an ninh nguồn nước quốc gia.

Diệp Anh