tây âu

Châu Âu đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 500 năm
Theo báo cáo tháng 8 của Đài quan sát hạn hán châu Âu (EDO), 47% lãnh thổ châu Âu hiện đang trong tình trạng cảnh báo với độ ẩm của đất suy giảm rõ rệt.