Thái Nguyên: Đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ sinh hoạt

Moitruong.net.vn

– Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch khảo sát và giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước phục vụ mục đích sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện kế hoạch trên, trong 2 ngày 04 và 05/6/ 2020 Đoàn khảo sát của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gồm: Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh và một số sở như: Xây dựng, Tài Nguyên & Môi trường, Y tế, Nông nghiệp và PTNT của tỉnh đã tiến hành khảo sát các kênh dẫn nước phục vụ sản xuất nước sạch. Cụ thể là kênh dẫn nước của nhà máy nước Tích Lương, nhà máy nước sạch Sông Công, nhà máy nước sạch Túc Duyên (Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên), nhà máy nước sạch (Công ty CP Nước sạch Yên Bình), Công trình cấp nước sinh hoạt Ký Phú – Vạn Thọ huyện Đại Từ, nhằm đánh giá việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước phục vụ mục đích sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Thông qua khảo sát để phục vụ công tác giám sát đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời phát hiện, chỉ ra những vướng mắc, bất cập, hạn chế và nguyên nhân để khắc phục. Trên cơ sở đó sẽ tiến hành nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với các cấp, các cơ quan quản lý, các đơn vị cấp nước có giải pháp đảm bảo đủ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hoàng Cường Quốc