chất lượng cuộc sống

Nhân rộng những mô hình sống xanh trong cộng đồng tại Bình Thuận
Nhiều mô hình sống xanh trong cộng đồng đang được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.