Thái Nguyên: Khảo sát việc thực hiện các quy định về quản lý an ninh nguồn nước phục vụ sinh hoạt

Moitruong.net.vn

– Trong 2 ngày 04 và 05/6/ 2020, Đoàn khảo sát của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức Khảo sát việc thực hiện các quy định về quản lý an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước phục vụ mục đích sinh hoạt của các đơn vị doanh nghiệp cung cấp nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đoàn khảo sát tình hình đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước sinh hoạt cho người dân tại Nhà máy nước sạch Túc Duyên (Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên)

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-MTTQ-BTT ngày 03/02/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2020 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên phê duyệt. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành Kế hoạch khảo sát và giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước phục vụ mục đích sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn khảo sát tình hình đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước sinh hoạt cho người dân tại Nhà máy nước sạch (Công ty CP Nước sạch Yên Bình)

Trong 02 ngày 04 và 05/6/ 2020, Đoàn khảo sát của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gồm: Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh và một số sở như: Xây dựng, Tài Nguyên & Môi trường, Y tế, Nông nghiệp và PTNT của tỉnh đã tiến hành khảo sát tại kênh dẫn nước phục vụ sản xuất nước sạch nhà máy nước Tích Lương, nhà máy nước sạch Sông Công, nhà máy nước sạch Túc Duyên (Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên), nhà máy nước sạch (Công ty CP Nước sạch Yên Bình), Công trình cấp nước sinh hoạt Ký Phú – Vạn Thọ huyện Đại Từ, nhằm đánh giá việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước phục vụ mục đích sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Nhiều biển cảnh báo bảo vệ an ninh, an toàn nguồn nước được các Công ty cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên lắp đặt

Thông qua khảo sát Đoàn công tác sẽ có những số liệu cụ thể để phục vụ cho kế hoạch giám sát nhằm nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với các cấp, các cơ quan quản lý, các đơn vị cấp nước có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; nhằm đảm bảo tốt nhất an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước phục vụ mục đích sinh hoạt cho người dân; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hoàng Cường Quốc