Thái Nguyên: Tập huấn kiến thức nước sạch, môi trường và các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác

Moitruong.net.vn

– Ngày 30/9/2021, tại nhà văn hóa xã Vô Tranh, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và UBND xã Vô Tranh, đã tổ chức tập huấn kiến thức nước sạch và môi trương, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cho các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền, các hợp tác xã, tổ hợp tác và nhân dân các xóm trong xã.

Buổi tập huấn nằm trong kế hoạch công tác của Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh năm 2021, nhằm đóng góp trong việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí tổ chức sản xuất (số 13) và tiêu chí môi trường (số 17) giúp xã Vô Tranh, huyện Phú Lương phấn đấu sớm đạt xã nông thôn mới nâng cao và phát triển các mô hình sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Hoàng Cường Quốc – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tập huấn kiến thức về nước sạch và môi trường cho tổ chức, đơn vị, tổ chức kinh tế và nhân dân trong xã Vô Tranh

Tại buổi tập huấn, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh đã truyền đạt các nội dung về thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn các xã và của tỉnh Thái Nguyên: thực trạng và những thành tựu nổi bật trong việc tăng tốc độ bao phủ cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn, đưa tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng lên trên 90% (trong đó có trên 60% sử dụng nước đạt quy chuẩn QCVN02/BYT), gần 70%  hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, 90% các trường học sử dụng nước sạch và có nhà tiêu hợp vệ sinh. Từ đó đề ra các giải phải thực hiện trong thời gian tới.

Đại diện Liên minh HTX tỉnh phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và Luật Hợp tác xã và các nội dung liên quan đến thành lập và hoạt động của các mô hình phát triển sản xuất

Các giảng viên của Liên minh hợp tác xã tỉnh đã lên lớp về các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và Luật Hợp tác xã và các nội dung liên quan đến thành lập và hoạt động của các mô hình phát triển sản xuất.

Tập huấn đã trang bị các kiến thức cơ bản nhằm từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chính quyền và người dân về quản lý các công trình cấp nướcc sạch và bảo vệ môi trường, cũng như trong lĩnh vực phát triển kinh tế và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Buổi tập huấn bổ sung kiến thức về nước sạch, môi trường và các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và Hợp tác xã cho hàng chục người tham dự

Qua lớp tập huấn, cán bộ và người dân trong xã xác định vai trò trách nhiệm của mình trong việc quản lý, bảo vệ nguồn nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường, yêu cầu về chăm sóc sức khỏe người dân, nắm được các thủ tục, quy trình thành lập và vận hành của các mô hình phát triển sản xuất tại địa phương, tạo điều kiện hỗ trợ sản xuất phát triển, tăng thu nhập, tiến tới làm giàu cho gia đình, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hoàng Cường Quốc