Thanh Hóa chi gần 10 tỷ đồng nạo vét cảng cá Lạch Hới

(Moitruong.net.vn) – UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định phê duyệt dự án nạo vét khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới, thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9,9 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh.

Cảng cá Lạch Hới

Mục tiêu nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền nghề cá vào khu neo đậu tránh trú báo, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của ngư dân khi có gió bão xảy ra.

Theo đó, trên cơ sở âu tránh trú bão Lạch Hới hiện có, tiến hành nạo vét khu vực cửa âu, phạm vi mặt bằng bao gồm luồng tàu và khu vực neo đậu cho tàu có công suất từ 300cv đến 600cv, với tổng khối lượng nạo vét là hơn 110.000 mét khối.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9,9 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017. Thời gian thực hiện trong năm 2017-2018.

Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo quy định, đồng thời bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cảng cá Lạch Hới đã được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch là cảng cá loại I giai đoạn 2016-2020. Trong vài năm trở lại đây luồng lạch vào cảng bị bồi lắng nhiều, mức nước quy chuẩn để tàu vào được là 3,6m, nhưng hiện nay khi nước cường chỉ còn 2,5m – 3m. Tàu lớn không vào được, tàu nhỏ chỉ vào thời điểm đỉnh cường của nước, làm ảnh hưởng đến khả năng tàu ra vào làm dịch vụ cũng như tránh trú bão.

H.Thu (t/h)