Thanh tra toàn diện việc chấp hành luật bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu vào tháng 8

(Moitruong.net.vn) – Ngay trong tháng 8, Bộ TN&MT sẽ tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) trong hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu (NKPL), theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

>>> Quảng Ngãi: Dân tiếp tục chắn ngang đường vào nhà máy xử lý rác

Conntainer chờ phế liệu cấm nhập khẩu bị phát hiện tại cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) vào tháng 8/2016. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Trước đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đã chỉ đạo TCMT phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra công tác BVMT trong nhập khẩu phế liệu. Đồng thời yêu cầu rà soát rà soát lại các văn bản pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

3 nội dung chính được thanh tra

Bộ TN&MT đã xây dựng một kế hoạch thanh tra trên phạm vi cả nước với 3 nội dung chính.

Thứ nhất: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức được cấp Giấy chứng nhận theo Thông tư số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT và Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Sẽ thanh kiểm tra từ lúc giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đến hiện nay.

Thứ hai: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.  Thanh tra từ ngày 27 tháng 10 năm 2015 đến nay.

Thứ ba: thanh tra công tác cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của Tổng cục Môi trường. Sẽ thanh tra từ ngày 27 tháng 10 năm 2015 đến nay. Đồng thời, thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận của các Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến nay.

Qua đó, sẽ đánh giá toàn diện công tác quản lý nhà nước trong việc cấp Giấy chứng nhận, xử lý nghiêm các cán bộ có liên quan nếu có sai phạm. Đồng thời sẽ ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường phát hiện sai phạm.

Mặt khác, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức sản xuất có sử dụng phế liệu nhập khẩu…

Kết quả cuộc thanh tra sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin truyền thông theo quy định của pháp luật thanh tra.

Quỳnh Dao (T/h)