thị trường gạo

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, thực hiện các giải pháp phù hợp ổn định thị trường
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính nghiên cứu việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, thực hiện các biện pháp, giải pháp phù hợp, kịp thời theo thẩm quyền và quy định pháp luật, bảo đảm an ninh lương thực, hiệu quả công tác điều hành xuất khẩu gạo, ổn định thị trường giá cả lúa gạo và lợi ích người nông dân.