thiên tai tại Việt Nam

[Infographic]: Giải pháp ứng phó thiên tai tại Việt Nam
Moitruong.net.vn – Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu toàn cầu, hằng năm phải hứng chịu nhiều loại hình thiên tai, với cường suất lớn, tính chất ngày càng nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đã có những giải pháp được triển khai trên phạm vi cả nước để ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do thời tiết, thiên tai gây ra.
  • Giải pháp công nghệ ứng phó thiên tai tại Việt Nam
    Theo đó, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn toàn quốc đã xuất hiện 14 loại hình thiên tai, lấy đi sinh mạng của hơn 90 người và hơn 20 người mất tích, tổng thiệt hại về vật chất ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng. Để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để chủ động phòng ngừa, ứng phó… Tại Hà Nội, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động ứng dụng các giải pháp thi công, vật liệu mới trong xử lý sự cố đê điều, công trình thủy lợi, như: Khoan phụt vữa bê tông gia cố thân đê; gia cố mái đê bằng ô ngăn hình mạng Neoweb cho đê tả Đuống, đoạn thuộc địa bàn huyện Gia Lâm; lắp đặt hệ thống camera giám sát vị trí đê điều trọng điểm, xung yếu; sử dụng tổ hợp phương pháp địa vật lý để phát hiện ẩn họa trong thân đê…