thiết kế

Hà Nội: Tổng rà soát, kiểm tra về an toàn phòng cháy, chữa cháy
UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã tổng rà soát, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP.