thời tiết cực đoan

Cả nước thiệt hại 196,3 tỷ đồng do thiên tai trong 5 tháng đầu năm 2023
Trong 5 tháng đầu năm, cả nước thiệt hại 196,3 tỷ đồng từ thiên tai. Thời gian qua, Bộ NN&PTNT đã thường xuyên phối hợp theo dõi nguồn nước, hỗ trợ các địa phương thực hiện các giải pháp ứng phó nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.