thời tiết cực đoan

Chủ động ứng phó các hiện tượng thời tiết cực đoan giai đoạn chuyển mùa
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 11/4-10/5 là thời kỳ giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá... có thể xuất hiện.