thu giữ

Trung Quốc triển khai dự án thu giữ carbon ngoài khơi lớn nhất Châu Á
Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc (China Energy) vừa đưa vào hoạt động dự án thu hồi và lưu trữ carbon ngoài khơi đầu tiên của Trung Quốc ở lưu vực cửa sông Châu Giang phía nam nước này.