thu gom

Hải Dương: Thu gom khoảng 2 tấn pin cũ trên địa bàn thành phố
Đây là lần thứ 3 trong năm nay, Thành đoàn thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) triển khai công tác dọn vệ sinh thùng thu gom, tiêu hủy pin cũ. Hai lần trước, thực hiện vào tháng 3 và tháng 5, số lượng pin cũ thu gom được khoảng 4 tấn.