thu gom rác

Tăng cường giải pháp ngăn chặn và thu gom rác từ cống ra kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè gây ô nhiễm
Trước thực trạng gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị, Sở GTVT TP HCM đề nghị Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật có giải pháp ngăn chặn và thu gom rác tại các cửa xả không để rác trôi ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.