thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Đề nghị xử lý nghiêm nghệ sĩ vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Moitruong.net.vn – Đó là một trong những nội dung được Bộ Y tế đề cập tại văn bản gửi các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành về về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.