thuế bảo vệ môi trường

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2023
Bỏ quy định về xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, tăng phụ cấp với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở... là những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 1/2023.