Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2023

Nguyên Lâm|29/12/2022 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bỏ quy định về xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, tăng phụ cấp với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở... là những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 1/2023.

chinh-sach.jpg
Chính thức "khai tử" Sổ hộ khẩu giấy

Bỏ quy định về xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện thủ tục hành chính

Chính phủ đã ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Đặc biệt, Nghị định 104/2022/NĐ-CP bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, chủ yếu thuộc nhiều lĩnh vực như: việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà ở, nhà ở xã hội, điện lực, nuôi con nuôi…

Thay vào đó, khi thực hiện các thủ tục trên, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nghị định 104/2022/NĐ-CP cũng bãi bỏ, thay thế một số cụm từ liên quan tới quy định về sổ hộ khẩu tại các nghị định liên quan tới một số lĩnh vực cụ thể như: điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; hộ tịch, người có công, bảo trợ xã hội…

Đồng thời, Nghị định 104/2022/NĐ-CP cũng quy định về việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thông qua chức năng của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư/Cổng dịch vụ công quốc gia. Thông qua tài khoản định danh điện tử trong ứng dụng VneID. Dùng thiết bị đầu đọc đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (gồm thiết bị đọc mã QR hoặc đọc chip trên thẻ căn cước công dân gắn chip). Nghị định 104/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2023.

Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu trở lại mức kịch trần

Trước đó, Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 đã đưa mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu chạm “đáy” dao động từ 300 đến 1000 đồng/lít, tùy loại xăng, dầu.

Tuy nhiên mức thuế này chỉ được áp dụng đến hết ngày 31/12/2023. Từ ngày 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu sẽ quay lại thực hiện theo biểu thuế được quy định tại Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 như sau: Xăng (trừ etanol): 4.000 đồng/lít; Nhiên liệu bay: 3.000 đồng/lít; Dầu diesel: 2.000 đồng/lít; Dầu hỏa: 1.000 đồng/lít; Dầu mazut: 2.000 đồng/lít; Dầu nhờn: 2.000 đồng/lít; Mỡ nhờn: 2.000 đồng/kg.

Quy định mới về lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở áp dụng trong năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định 2081/QĐ-NHNN ngày 12/12/2022 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016.

Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại các Thông tư kể trên là 5,0%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế Quyết định số 1956/QĐ-NHNN ngày 03/12/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016.

Quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 16/2022/TT-NHNN ban hành ngày 30/11/2022 quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo Thông tư quy định các loại giấy tờ có giá được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước bao gồm tín phiếu Ngân hàng Nhà nước; trái phiếu Chính phủ; trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn; trái phiếu Chính quyền địa phương được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước theo quyết định của Thống đốc trong từng thời kỳ; trái phiếu đặc biệt, trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ để mua nợ xấu theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; trái phiếu được phát hành bởi ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; trái phiếu được phát hành bởi tổ chức tín dụng không được kiểm soát đặc biệt và doanh nghiệp khác; các loại giấy tờ có giá khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 17/1/2023.

Chế độ BHXH với người lao động dôi dư

Từ ngày 15/1/2023, Nghị định 97/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sẽ có hiệu lực. Cụ thể, với người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998 hoặc trước ngày 26/4/2002 như sau: nếu tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu từ 1 - 5 tuổi, có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và các chế độ gồm: Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 3 tháng tiền lương/năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu; Hỗ trợ khoản tiền bằng 0,4 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH.

Trường hợp lao động dôi dư có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu dưới 12 tháng, có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu và các chế độ gồm: Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; Hỗ trợ khoản tiền bằng 0,2 mức lương tối thiểu một tháng bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH. Lao động dôi dư đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng BHXH bắt buộc tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu (đủ 20 năm đóng BHXH) được Nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất để giải quyết chế độ hưu trí và hỗ trợ liên quan.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2023