thuế xăng dầu

Đề xuất 4 mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong năm 2023
Bộ Tài chính xây dựng bốn kịch bản giá dầu thô để linh hoạt áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng này trong năm 2023. Mức cao nhất với xăng là 4.000 đồng/lít và thấp nhất là 1.000 đồng/lít.