thương hiệu

Flamingo 2 lần được xướng tên tại Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu 2023 – 2024
Tập đoàn Flamingo khẳng định uy tín với 2 lần được xướng tên tại lễ vinh danh thương hiệu BĐS dẫn đầu 2023 – 2024 tại các hạng mục quan trọng, nối dài danh sách 400 giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế.