Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy đảm bảo an toàn hạ lưu

Moitruong.net.vn

– Công ty Thủy điện Tuyên Quang đứng trước nguy cơ mở cửa xả đáy để xả điều chỉnh nhằm giữ mực nước hồ thủy điện Tuyên Quang không vượt quá cao trình 120,5m theo quy định, đảm bảo an toàn hồ chứa.

Số liệu quan trắc cho thấy, hồi 9 giờ ngày 6/10, mực nước hồ Tuyên Quang ở cao trình 119,85m. Lưu lượng đến hồ 1.430m3/s, trong khi tổng lưu lượng xả 575m3/s (lưu lượng chạy máy phát điện).

Hồ thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy để đảm bảo an toàn cho hồ chứa

Căn cứ quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa, ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng; hiện trạng hồ chứa; Bản tin dự báo phục vụ vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và tình hình mưa lũ, trưa 6/10, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty thủy điện Tuyên Quang chủ động và chịu trách nhiệm vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình theo đúng quy định tại Quyết định số 740/QĐ-TTg.

Đồng thời, Công ty Thủy điện Tuyên Quang cần thông báo cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang và khu vực hạ du hồ để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dòng chảy đến hồ, thông báo tới Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo về vận hành xả lũ tối thiểu trước 2 giờ tính đến thời điểm thực hiện.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang có trách nhiệm kịp thời báo cáo khi có tình huống bất thường về Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai.

Đồng thời, kịp thời báo cáo khi có tình huống bất thường để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình hồ đập và vùng hạ du.

Ngọc Ánh