thuỷ sản

Xuất khẩu nông lâm thủy sản có thể đạt 53 - 54 tỷ USD trong năm 2023
Năm 2023, ngành NN-PTNT phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 3,0 - 3,5%; trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản khoảng 53 - 54 tỉ USD.