thủy văn

Bộ TN&MT yêu cầu dự báo đủ độ tin cậy về áp thấp, bão lũ
Bộ TN&MT yêu cầu dự báo đủ độ tin cậy quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới trước 2-3 ngày. Cảnh báo đủ độ tin cậy lũ quét, sạt lở đất trước 6 giờ...