tiêm chủng mở rộng

Phân bổ 434.000 liều vaccine sởi và DPT phục vụ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em cả nước
Bộ Y tế phân bổ 434.000 liều vaccine phục vụ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em cả nước. Trong đó, 200.000 liều vaccine sởi, 234.000 liều vaccine ho gà-bạch hầu-uốn ván.