tỉnh Thừa Thiên-Huế

TT-Huế kịp thời phát hiện nhiều cây thông bị chặt hạ
Tại hiện trường có 1 cây thông đã bị cưa hạ một phần nhưng chưa gãy đổ, 8 cây còn lại đã bị đổ và đưa ra khỏi khu vực.