Toán học

Thủ tướng: Nhiều bài toán "hóc búa" về tài nguyên và môi trường cần lời giải phù hợp, kịp thời, hiệu quả
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường trong giai đoạn tiếp theo là hết sức nặng nề với nhiều bài toán "hóc búa" cần lời giải phù hợp, kịp thời, hiệu quả; tin tưởng rằng, ngành TN&MT sẽ khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.