Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Đoàn kết là truyền thống quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc

Hoàng Nhân|18/11/2020 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc ta.

Sáng 18/11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ cùng đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử, trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Ông cha ta đã từng tổng kết: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”, “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”…

Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đến thời đại Hồ Chí Minh, xây dựng ý chí và tình đoàn kết được xác định là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – thành công, thành công, đại thành công”. Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chưa được bao lâu, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh, là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhắc đến việc gần đây nhất khi đại dịch COVID-19 bùng phát, với tinh thần chống dịch như chống giặc, chúng ta đã đạt được những nỗ lực to lớn và kết quả ban đầu trong kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

“Để kết nối sự chung tay, sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia, góp phần chống dịch, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Những tấm gương của đội ngũ y, bác sĩ, chiến sĩ quân đội, công an, cùng với sự góp sức của mỗi người dân trong phòng chống COVID-19 là biểu hiện sinh động của tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc” – Tổng bí thư nói.

Bên cạnh đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Mặt trận cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật sự thiết thực, hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước về phong cách dân vận; đồng thời, phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; không mị dân.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

“Đối với những người lầm đường lạc lối thì phải kiên trì vận động, cảm hóa, giáo dục, thuyết phục. Đối với những kẻ cố tình cố ý nhân danh nhân dân để chống phá chế độ thì chúng ta phải tìm cách vô hiệu hóa, phải kiên quyết trừng trị theo đúng luật pháp của Nhà nước và kỷ luật của Đảng. Không phải không có tình trạng mị dân đâu. Nói một chiều cũng không được”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đặc biệt lưu ý, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục vận động, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội, chủ động tham gia sâu hơn, toàn diện hơn, hiệu quả hơn và động viên nhân dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

“Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói và đề nghị Mặt trận tăng cường tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Hoàng Nhân

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Đoàn kết là truyền thống quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc