Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đại tướng Tô Lâm được Trung ương giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được Trung ương thống nhất giới thiệu để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.