Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 2/2, ra mắt sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ngày 2/2 tới đây, Ban Nội chính T.Ư dự kiến phối hợp các cơ quan tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.