TP Hồ Chí Minh: Kiến nghị miễn giảm tiền sử dụng đất cho nhà thương mại cho thuê giá rẻ

(Moitruong.net.vn) – Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA)vừa đưa ra kiến nghị cho miễn, giảm, hoặc chưa thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ.

nha gia reHiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cho miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản Góp ý đề án sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết TW6 (khóa XI) về đổi mới chính sách pháp luật đất đai.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là kiến nghị cho miễn, giảm, hoặc chưa thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ.

Theo HoREA, hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại bán giá rẻ, cho thuê giá rẻ để đáp ứng nhu cầu nhà ở của số đông người có thu nhập thấp, công nhân, lao động và người nhập cư.

Theo Khoản (1.a) điều 110 Luật Đất đai quy định không miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Theo HoREA, quy định này về tổng thể là đúng, nhưng chưa thật đúng và chưa tạo được chính sách khuyến khích đối với các dự án nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ (có giá cho thuê tương đương nhà ở xã hội cho thuê).

“Căn cứ tình hình thực tiễn thành phố, Hiệp hội đề xuất có thể xem là nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ nếu có mức giá cho thuê tối đa đến 3 triệu đồng/tháng đối với căn hộ 1 phòng ngủ; đến 5 triệu đồng/tháng đối với căn hộ 2 phòng ngủ”, HoREA kiến nghị.

Hiệp hội cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản (1.a) điều 110 Luật Đất đai theo hướng giao quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét cho miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ phù hợp với đặc điểm từng dự án và tình hình của địa phương.

Tổ chức này cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm việc chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ được tạm hoãn chưa nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong vòng đời dự án (do cách làm này không trái Luật Đất đai mà chỉ là sự vận dụng phù hợp). Nếu chủ đầu tư chuyển mục đích dự án thành nhà ở thương mại để bán thì phải nộp tiền sử dụng đất.

H.Thu (t/h)