Tp. Hồ Chí Minh: Quy hoạch Cần Giờ thành đô thị thông minh

(Moitruong.net.vn) UBND Tp. Hồ Chí Minh vừa duyệt nhiệm vụ tuyển chọn ý tưởng quy hoạch phát triển huyện Cần Giờ thành khu đô thị thông minh với diện tích tự nhiên 70.421,58ha trong đó quy hoạch khu đô thị du lịch biển chiếm 2.870ha.

>>>TP.HCM rà soát, thu thập dữ liệu hơn 10 triệu dân

>>>Tp. Hồ Chí Minh: Đầu tư lắp đặt thêm trụ nước chữa cháy

Quy hoạch Cần Giờ thành đô thị thông minh 

Theo quy hoạch được duyệt, trong tương lai, huyện Cần Giờ sẽ trở thành một cực phát triển kinh tế mạnh của TP về du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, M.I.C.E (hội thảo hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng), đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, dịch vụ, resort, khách sạn…; hướng tới một khu vực kinh tế tri thức, thu hút hoạt động khoa học, nghiên cứu, giáo dục, đào tạo phục vụ hoạt động kinh tế công nghệ cao…

Để đảm bảo gìn giữ hệ sinh thái, yếu tố lịch sử, văn hóa có sẵn của Cần Giờ, việc lựa chọn giải pháp quy hoạch bố trí khu vực nhà tái định cư và nhà ở xã hội, phù hợp với sự thống nhất của quy hoạch tổng thể là điều hết sức quan trọng. Thực hiện đồ án, Cần Giờ sẽ được đầu tư mạnh tay nhằm phát triển giao thông, hạ tầng kỹ thuật phối hợp các nguồn lực kinh tế xã hội vùng.

Đồng thời, đề ra các giải pháp thực thi; bảo tồn và phát huy giá trị khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, xây dựng thương hiệu rừng Cần Giờ như là Amazon của Việt Nam; tích hợp hài hòa giữa các yếu tố di sản, hiện hữu và yếu tố mới; đề xuất các giải pháp chuyển đổi sinh kế, không gian văn hóa,… cho người dân góp phần hòa nhập vào tình hình mới.

Linh Lan