quy hoạch

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản
Bộ Công Thương vừa có Văn bản số 3360/BCT-KHTC ngày 20 tháng 5 năm 2024 về việc đề nghị tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản.