quy hoạch

Lâm Đồng: Hơn 97 ha nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp bị tháo dỡ
Dự kiến đến ngày 31/1/2023, 6 đơn vị cấp huyện có nhà kính, nhà lưới trên địa bàn toàn tỉnh lâm Đồng đã giải tỏa được hơn 97ha nhà kính, nhà lưới xây dựng trên đất quy hoạch lâm nghiệp.