TP Hồ Chí Minh: Ứng dụng phần mềm quản lý người cách ly Covid-19

Moitruong.net.vn

– Sáng 2-4, Trung tâm điều hành y tế thông minh TP.HCM đã chính thức đưa vào sử dụng phần mềm ứng dụng ‘Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19’.

Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện nay số người cách ly, khu cách ly tập trung và trường hợp người nghi nhiễm, nhiễm COVID-19 chuyển đến các bệnh viện tăng dần… gây khó khăn khi tra cứu, quản lý thông tin.

Phần mềm quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19 sẽ giúp cán bộ, nhân viên y tế đang tham gia quản trị các khu cách ly tập trung và các bệnh viện điều trị COVID-19 dễ dàng quản lý thông tin, theo dõi diễn tiến tình trạng sức khỏe, quá trình điều trị của người cách ly…

Giao diện dashboard tổng thể củ ứng dụng – Ảnh: Sở Y tế TP.HCM cung cấp

Các tiện ích cụ thể mang lại khi chuyển sang số hoá dữ liệu theo ứng dụng “Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh Covid-19” cụ thể:

1- Tại các khu cách ly tập trung: Người sử dụng truy cập vào hệ thống để thêm mới hoặc cập nhật dữ liệu người cách ly, cập nhật diễn tiến người cách ly, chuyển người cách ly đến các bệnh viện khi có kết quả xét nghiệm dương tính (ca xác định) hoặc người cách ly xuất hiện triệu chứng (ca nghi ngờ), tra cứu, báo cáo, thống kê tình hình người cách ly, nhân lực, trang thiết bị.

2- Tại các bệnh viện: Người sử dụng truy cập vào hệ thống để thêm mới hoặc cập nhật dữ liệu bệnh nhân, cập nhật diễn tiến người bệnh, tiếp nhận bệnh nhân từ các khu cách ly hoặc bệnh viện khác chuyển đến, chuyển người bệnh đến các bệnh viện khác, tra cứu, báo cáo, thống kê tình hình người bệnh, nhân lực, trang thiết bị.

3- Tại Sở Y tế: Người sử dụng có thể tổng hợp số người được cách ly/người bệnh, bao gồm cả cách ly kiểm dịch và cách ly điều trị, tổng hợp số người cách ly/người bệnh đang hiện diện tại các khu cách ly và bệnh viện; có thể tra cứu chi tiết về thông tin của người cách ly kiểm dịch/cách ly điều trị, tổng số người đã rời khỏi khu cách ly hoặc xuất viện, tổng số trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính, số ca tử vong; danh sách các ca chuyển từ khu cách ly đến các bệnh viện điều trị, tổng số các ca chuyển về các bệnh viện khác vì các lý do khác, tổng số ca dự kiến sẽ xuất viện trong ngày; tra cứu các giường còn trống của các khu cách ly để tiện cho việc điều phối, tra cứu thông tin người cách ly theo các tiêu chí khác nhau: họ tên, quốc tịch, phương tiện và số hiệu phương tiện di chuyển, tình trạng bệnh…

Vì ý nghĩa rất lớn của việc sử dụng dữ liệu từ các khu cách ly và các bệnh viện điều trị để cung cấp thông tin cho công tác điều phối và báo cáo, tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP, Sở Y tế yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức của ngành y tế được phân công quản lý và nhập liệu tại các khu cách ly tập trung và các bệnh viện phải luôn đảm bảo tính kịp thời, chính xác của việc cập nhật dữ liệu.

Minh Anh