Trang trại lợn ô nhiễm

Khoái Châu – Hưng Yên (Bài 2): Đề nghị đóng cửa trang trại lợn nếu còn gây ô nhiễm môi trường
Đó là đề nghị của ông Lê Khánh Duy – Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khoái Châu (Hưng Yên) về vấn đề trang trại lợn của hộ gia đình ông Nguyễn Công Tuấn hoạt động gây ô nhiễm môi trường.