Triển khai tính toán thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường

Ngọc Phương|03/12/2019 01:55

Moitruong.net.vn – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản số 6306/BTNMT-TCMT ngày 28/11/2019 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 6306/BTNMT-TCMT ngày 28/11/2019 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các nội dung liên quan tới triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương.

Trước đó, thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, ngày 31/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ban hành “Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Theo đó, Bộ chỉ số gồm có 27 chỉ số thành phần, được cấu trúc thành hai nhóm: Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường và Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống.

Nhóm thứ nhất, tập trung đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với 26 chỉ số thành phần, được tính toán thông qua việc tự đánh giá của địa phương như: Tỷ lệ cơ sở y tế có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn.

Đặc biệt, nhóm này đề cập đến chỉ số tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để; số lượng sự cố môi trường do chất thải gây ra; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung; tỷ lệ xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng…

Nhóm thứ hai, đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống, với 1 chỉ số thành phần, được tính toán thông qua điều tra xã hội học.

Để kịp thời triển khai áp dụng chính thức Bộ chỉ số từ năm 2020 theo đúng lộ trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 2782 nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức tính toán thí điểm Bộ chỉ số nhằm hoàn thiện nội dung, tài liệu hướng dẫn thực hiện đồng bộ trên khắp cả nước.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, phân công Sở, ngành chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 của địa phương đối với các chỉ số thành phần nhóm I theo tài liệu hướng dẫn gửi kèm Công văn.

Song song với đó, đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Bộ chỉ số trong thời gian tới.

Kỳ hạn số liệu phục vụ đánh giá là một năm, tính từ ngày 1.1 đến ngày 31.12 của năm đánh giá. Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng cần đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Bộ chỉ số trong thời gian tới.

Các đơn vị gửi báo cáo đánh giá về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước 15 /1/2020 để tổng hợp, xác minh và thẩm định.

Ngọc Phương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai tính toán thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường