trồng cây

Bình Dương phát động chương trình trồng 1 triệu cây xanh
Ngày 20/3, Tỉnh Đoàn Bình Dương, Tỉnh Đoàn Bình Phước và Câu lạc bộ Cán bộ tỉnh Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước qua các thời kỳ phối hợp tổ chức chương trình lễ phát động thực hiện chương trình “Vì một Bình Dương xanh - Trồng mới 1 triệu cây xanh”