trồng cây

Quảng Nam triển khai trồng cây trên đất trống, bờ ruộng tại thị xã Điện Bàn
Với mục tiêu phủ xanh trên đất trống, bờ ruộng các xã, phường của thị xã Điện Bàn, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định triển khai trồng 55.000 cây phân tán với chi phí dự kiến gần 500 triệu đồng.