trọng thể

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XV
Sáng nay (20/5) Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV họp phiên trù bị và khai mạc trọng thể theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.