trung hòa carbon

ASEAN cần gần 30.000 tỷ USD để thực hiện mục tiêu trung hòa carbon
Theo một báo cáo, ASEAN sẽ cần 29.400 tỷ USD đến năm 2050 để sản xuất 100% năng lượng tái tạo. Đó là lý do ASEAN cần tài trợ từ các nền kinh tế phát triển và các tổ chức tài chính toàn cầu.