Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

TP. Hồ Chí Minh khánh thành Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
Sáng 10/11, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường (137 Bis Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận Phú Nhuận).