Tuyên bố Cần Thơ về tăng cường an ninh lương thực

(Moitruong.net.vn) – Tuần lễ an ninh lương thực và Đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu đã có 3 tài liệu quan trọng được các đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC thông qua.

an ninh luong thucPhát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu để đảm bảo an ninh lương thực

Cụ thể 3 tài liệu gồm: Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình khung nhiều năm của APEC về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu; Kế hoạch hành động thực hiện Khung chiến lược APEC về phát triển nông thôn – đô thị bền vững để tăng cường an ninh lương thực và tăng trưởng chất lượng; Tuyên bố Cần Thơ về tăng cường an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững.

Theo đó, trong Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình khung của APEC về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu, các đại biểu đã thông qua lộ trình an ninh lương thực chung của khu vực và các Mục tiêu Bogor năm 2020. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng hướng tới tăng cường phối hợp khu vực trong giải quyết các thách thức liên quan đến an ninh lương thực, phát triển kinh tế nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và tiết kiệm lương thực.

Về Kế hoạch hành động thực hiện Khung chiến lược APEC về phát triển nông thôn – đô thị bền vững để tăng cường an ninh lương thực và tăng trưởng chất lượng, các đại biểu đã thông qua bốn mục tiêu chung hướng tới giải quyết các thách thức liên quan đến phát triển nông thôn – đô thị và an ninh lương thực, gồm: phát triển kinh tế hợp nhất; quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững; khía cạnh xã hội và hiệu quả hành chính. Tất cả các hành động đều mang tính tự nguyện, không ràng buộc, do mỗi nền kinh tế tự đề xuất trên cơ sở ưu tiên trong nước và ngân sách sẵn có; nếu tham gia, các nền kinh tế cần cam kết cập nhật thường xuyên tiến độ thực hiện kế hoạch.

Bên cạnh đó, một kết quả đạt trong chuỗi sự kiện Tuần lễ An ninh lương thực APEC được các đại biểu đánh giá rất cao là Tuyên bố Cần Thơ về tăng cường an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững. Theo đó, Tuyên bố nhấn mạnh an ninh lương thực trong thời gian tới sẽ là vấn đề quan trọng đối với cộng đồng quốc tế nói chung và khu vực APEC nói riêng, cũng như khẳng định vai trò quan trọng của nền kinh tế APEC trong chuỗi giá trị hiện nay về an ninh lương thực toàn cầu.

Đặc biệt, Tuyên bố cũng lưu ý mối liên hệ chặt chẽ giữa an ninh lương thực, đói nghèo, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, do đó, cần được giải quyết cùng nhau.

Ngoài ra, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững cũng cần được chú trọng nhằm đạt được tập hợp các Mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến tương lai phát triển quốc tế giai đoạn 2015 – 2030 do Liên hợp quốc đề ra.

Việt Hùng