tuyên quang

Xảy ra động đất 4 độ richter tại Tuyên Quang
Chiều nay một trận động đất xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang, một số người dân ở tỉnh Yên Bái cũng có thể cảm nhận rõ sự rung lắc.