tuyển sinh đại học

Hà Nội chủ động phòng, chống thiên tai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Hà Nội chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ bảo đảm sẵn sàng triển khai phương án ứng phó, khắc phục hậu quả khi xảy ra tình huống thiên tai, sự cố; tạo mọi điều kiện để các kỳ thi và tuyển sinh diễn ra đúng kế hoạch.