UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu: Vận hành thử nghiệm hệ thống lò đốt Nhà máy rác Côn Đảo
Dự kiến trong tháng 1/2024 sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm hệ thống lò đốt Nhà máy rác Côn Đảo, thời gian thử nghiệm khoảng 30 ngày để kiểm tra hiệu quả hệ thống và lấy mẫu kiểm định.