Bà Rịa – Vũng Tàu: Quy định mới về phân vùng tiếp nhận nước thải

Hoàng Linh|16/05/2022 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Để bảo vệ nguồn nước mặt phục vụ sinh hoạt, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND quy định phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn.

Theo đó, việc phân vùng tiếp nhận nước thải được quy định chung là hệ thống sông Thị Vải, sông Dinh, sông Ray, sông Băng Chua – Đu Đủ, các sông, suối, kênh rạch khác và các hồ chứa trên địa bàn tỉnh được phân vùng theo mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận nước thải tại khu vực tiếp nhận nước thải xác định.

Đối với các sông, suối, hồ chứa không thuộc phân vùng tiếp nhận nước thải thì áp dụng hệ số Kq=0,9 (ứng với các sông, suối, kênh rạch) và Kq = 0,6 (ứng với các hồ). Toàn bộ vùng nước biển ven bờ của tỉnh được phân vùng là vùng nước biển dùng cho mục đích bảo vệ thủy sinh và thể thao giải trí dưới nước. Đối với các nguồn nước mặt sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt thì áp dụng quy định bảo vệ nghiêm ngặt, yêu cầu tuyệt đối không được cho xả nước thải trực tiếp vào dưới bất kỳ hình thức, quy mô nào.

Ảnh minh họa

Ngoài ra quyết định này cũng quy định nước thải phát sinh từ hoạt động của các cơ sở có trong danh mục dự án hạn chế thu hút đầu tư tại vùng thượng nguồn thuộc bản đồ khoanh vùng bảo vệ hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phải được xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải (tương ứng) cột A và phải được dẫn đưa đến xả vào nguồn tiếp nhận nước thải tại vùng hạ nguồn các nguồn nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt hoặc phải được xử lý đạt yêu cầu để đáp ứng phục vụ nhu cầu tái sử dụng theo quy định.

Đồng thời, quy định phân vùng tiếp nhận nước thải đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ven biển tại khu vực có hạ tầng kỹ thuật thoát nước hoàn chỉnh, bảo đảm đấu nối vào được hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu vực được quản lý theo Quy định tại điểm b khoản 2 Điều 86 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Đối với các khu vực chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung hoàn chỉnh phải được thu gom xử lý tại cơ sở đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải cột A trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Trường hợp thải trực tiếp ra biển, nước thải phải được thu gom xử lý tại cơ sở đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải cột A và phương án xả thải của cơ sở phải được sự đồng ý chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định cũng quy định phân vùng tiếp nhận nước thải đối với một số trường hợp cụ thể.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5/5/2022 và thay thế Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phân vùng phát thải khí thải, xả nước thải theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hoàng Linh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa – Vũng Tàu: Quy định mới về phân vùng tiếp nhận nước thải