UBND tỉnh Nghệ An

Nghệ An triển khai công tác “4 tại chỗ” ứng phó với bão Noru
Để chủ động ứng phó khẩn cấp với bão số 4 (Noru) Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm “4 tại chỗ” với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất,