UBND tỉnh Nghệ An

Nghệ An: Xử phạt gần 2 tỷ đồng 2 doanh nghiệp hút cát vượt phép nhiều năm liền
UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định xử phạt 1,8 tỷ đồng đối với 2 doanh nghiệp vì khai thác vượt công suất trên sông Lam. Ngoài ra, cả 2 đơn vị này cùng bị đình chỉ khai thác khoáng sản trong vòng 5,5 tháng.