UBND tỉnh Quảng Ninh vào cuộc vụ Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn 409 gây ô nhiễm môi trường.

(Moitruong.net.vn) – Ngày 08/3/2017, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn có đăng tải bài: Đông Triều(Quảng Ninh): Người dân “chết mòn” vì khí khải của Nhà máy gạch Kim Sơn 409. Bài báo phản ánh nhiều năm nay, người dân khu Vĩnh Quang 2, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh phải sống chung với khí thải, bụi ô nhiễm do Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn 409 (Nhà máy gạch Kim Sơn 409) trong quá trình sản xuất gạch gây ra.  

Ngay ngày hôm sau, 09/3/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số: 1478/UBND-CN gửi UBND thị xã Đông Triều; Công an Tỉnh, Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng vào cuộc kiểm tra, xác minh phản ánh của báo chí về việc Nhà máy sản xuất gạch của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn 409 gây ô nhiễm môi trường.

Quang Ninh

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc xác minh thông tin và điều tra xử lý Nhà máy gạch Kim Sơn 409 gây ô nhiễm môi trường.

Văn bản nêu rõ: Giao UBND thị xã Đông Triều chủ trì, phối hợp với Công an Tỉnh, các Sở: Tài nguyên Môi trường, xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra xác minh ngay hiện tượng báo nêu trên; khẩn trương chỉ đạo thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý đảm bảo không để ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/03/2017 và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí về kết quả xác minh, khắc phục.

Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn rất hoan nghênh sự chỉ đạo vào cuộc của Lãnh đạo UBND tỉnh nhằm nhanh chóng điều tra xử lý các đơn vị có hành vi gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ban bạn đọc